موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱٤٩٤/۱۱/٢٥ ] [ ٤:٤٦ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱٤٩٤/۱۱/٢۱ ] [ ۱:٤٩ ‎ب.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

کار گروهی

برای دریافت نمونه کاربرگ کارگروهی

 

(تعلیمات دینی )

 

برروی تصویر زیر کلیک نمایید .

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/۱٧ ] [ ٧:۱٤ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

کار گروهی

برای دریافت نمونه کاربرگ کارگروهی

 

(تمرین املا )

 

برروی تصویر زیر کلیک نمایید .

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/۱۳ ] [ ٥:٥٤ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

تسلیت

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/۱٠ ] [ ٤:٢۱ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

کار گروهی

برای دریافت نمونه کاربرگ کار گروهی

 

 


( مربوط به درس فارسی )

 

 


برروی تصویر زیر کلیک نمایید .

 

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/٩ ] [ ٤:۳٩ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

 

برای دریافت کاربرگ استان


شناسی برروی نقشه ایران کلیک


نمایید .

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/۸ ] [ ٦:۳٦ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

تسلیتموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/۸ ] [ ٥:۳۳ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]