موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱٤٩٤/۱۱/٢٥ ] [ ٤:٤٦ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱٤٩٤/۱۱/٢۱ ] [ ۱:٤٩ ‎ب.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

ارزشیابی کیفی - توصیفی

نکاتی که فکر می کنم یک بار مرور آن جهت


نوشتن بازخوردهای پایانی در کارنامه ها باید


مورد توجه قرار گیرد.

 

برگرفته از وبلاگ تبسم بروجرد

 

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱۱/٤ ] [ ٧:٢٥ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

نمونه پیشرفت تحصیلی

برای دریافت نحوه نگارش

 

 

برگه های پیشرفت تحصیلی

 

( کارنامه )

 

برروی تصاویر مربوطه

 

 

کلیک نمایید .

 


 

پایه اول

 

 

پایه دوم

 

 

پایه سوم

 

 

پایه چهارم

 

 

پایه پنجم

 

 

پایه ششم

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٦ ] [ ۸:٥٩ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

ضرب المثل

برای دریافت چند نمونه

 

 

ضرب المثل بومی ( بروجرد)

 

 

برروی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱٠/۱٢ ] [ ٧:۳٥ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

فعالیت گروهی هنر

برای دریافت نمونه فعالیت

 

 

گروهی درس هنر برروی تصویر

 

 

زیر کلیک نمایید .

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢ ] [ ٦:۱٢ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

تبریک شب یلدا

برای دریافت نماهنگ تبریک شب


یلدابرروی تصویر زیر کلیک نمایید .

 

 


 

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/۳٠ ] [ ۸:٢٤ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]

تلفیق دو موضوع در دو پایه مختلف یا یک واحد عملی

تصاویر مربوط به خلاقیت آموزگار (محبوبه گلپا )

 

در تلفیق دروس در پایه های مختلف


( هدف حس همکاری در درس

 

مطالعات پایه سوم و هدف تغییرات شیمیایی و

 

 

فیزیکی در درس علوم پایه پنجم ) 

 

با تشکر از مدیر آموزگار خلاق سرکار خانم


محبوبه گلپا

 

 

 


 

 

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/٩/٢٤ ] [ ۸:٥٢ ‎ق.ظ ] [ سرگروه آموزشی چند پایه : محرابی ]